Proč je právě ProFamily tou nejlepší volbou

 

O děti se v naší rodinné firmě profesionálně staráme od roku 1992 a snažíme se poskytovat pro děti a jejich rodiče ty nejlepší služby.

Podkladem pro naši práci jsou materiály výuky vyvinuté přímo námi a které byly schváleny MŠMT a již několik let po sobě jsou označovány nejvyšším úřadem v ČR - Českou školní inspekcí - za nejkvalitnější podklady mateřské školky tohoto druhu u nás.

Naši každodenní výuku a zábavu vedeme i z tohoto důvodu v třídní knize, jež je nejen pro rodiče doklad o tom, že svou práci s dětmi myslíme vážně a tento text není pouhými slovy.

Výrobky, které s dětmi děláme, říkanky, písničky, pohybové a taneční aktivity odpovídají daným tematickým celkům v této třídní knize.

Naši práci doplňují divadla, keramika, angličtina, jóga, plavání, tenisová škola, jazyková výuka, tanečky a další...

Společně provozujeme Canisterapii - speciálně vycvičení psi, kteří školky navštěvují a Hipoterapii - naše koně jsou na jízdárně, ve stájích a ranči na našem pozemku v Měšicích u Prahy o rozloze 7.000 m2 a jsou rodičům a dětem našich školek k dispozici.

Máme otevřeno každý den od 7 do 19. hodin včetně prázdnin, ale poskytujeme i další služby např. noční či víkendové hlídání pro případ, že Vás čeká služební cesta, ale i dopravu dětí do školky a zpět.

V ceně je již kompletně zahrnuta kvalitní strava ve velké části v certifikaci bio, bez chemických postřiků, nebo pocházející od farmářů z České republiky.

Dále již rodiče nepřiplácejí za aktivity denního programu, divadla, cirkusy – pokud není nutná doprava.

V provozovně bude pouze plně kvalifikovaný personál  – pedagogové a zdravotní sestry, k dispozici bude i poradce zabývající se speciální dětskou psychologií a pedagogikou a logoped.

Nízký počet dětí na jednoho zaměstnance garantuje individuální přístup.

Pokusíme se stejně jako na jiných pobočkách zařadit vzniklý provoz do projektu CountryLife – Bio do škol.
ProJesle jsou jediné jesle v České republice zařazené do projektu BioŠkoly, který je realizován pod záštitou Ministerstva zemědělství, společností BioPark, Factum Invenio a Pro-bio liga ochrany spotřebitelů potravin.Zavázali jsme se využívat biopotraviny jejichž garantem kvality a plnění našeho závazku je právě společnost Country Life.
Projekt je realizován společností Country Life s.r.o za finanční podpory Ministerstva zemědělství České republiky.

Děti jsou rozděleni v rámci programu do skupin a program je individuálně přizpůsoben s ohledem na věk, fyzickou a psychickou připravenost. I volba délky poledního odpočinku je upravena dle podle potřeb dítěte a přání rodičů. Program je vyplněn prvky pedagogiky Montessori děti se vyvíjí v kontaktu s prostředím, z něhož čerpají podněty, ovlivňují ho lidé v blízkém okolí, přesto pouze ono samo určuje, které podněty, jakým způsobem a kdy ovlivní jeho jednání, ale pouze v mantinelech, které jsou ve školce dětmi zažité (Jídlo jíme u stolu, hračkami se nehází apod.). Více na stránkách www.profamily.cz