Vítejte na stránkách naší školky Praha

 

                                                                                                                           .

Pro pokračování prosíme klikněte zde : www.profamily.cz

                                                                                                                           .

 

Partnerské weby:

www.proskolka.cz

www.profamily.cz

www.jesle.eu

ProFamily Top hotel Benecko www.top.profamily.cz  hotel pro školy v přírodě

 

KDO JE MAXÍKOVA ŠKOLKA?

"Maxíkova jazyková školka vznikla v roce 2009 a soustředí se na rozvoj potenciálu dětí ve věku od 12 měsíců do 7 let. Díky individuálnímu přístupu k dětem má možnost se jim lépe věnovat a rozvíjet tak jejich talent a nadání.

Výuka ve stávajících školkách a jesličkách probíhá v anglickém jazyce za účasti kvalifikovaných učitelek vč. rodilých mluvčí a zdravotních sester. Složení tématických okruhů, uměleckých a pohybových aktivit koresponduje s Rámcovým výchovně-vzdělávacím programem 

Součástí tohoto programu je i speciální aktivita Maxíkovy školky maxclever.  Tato aktivita využívá soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Tento v ČR ojedinělý program vznikl na základě intenzivní spolupráce s Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání, o.s. (vedoucí subjekty v oboru předškolní výchovy a vzdělávání v ČR sdružující osoby s nadprůměrnou inteligencí)."

citace ze stránek provozovatele

 

 

Mateřská škola Jahodnice se představuje

Maxíkova mateřská škola Praha 14 – Hostavice (Jahodnice) je určena dětem již od 12 měsíců – 7 let, které budou rozděleny až do 3 tříd dle věku a znalostí.

Budova mateřské školy se nachází v překrásné a klidné lokalitě pražské Jahodnice. Umístění školky je příhodné z hlediska komfortní dostupnosti ze všech směrů na straně jedné, na straně druhé pak pohodlného parkování přímo před budovou školky. Okolí školky nabízí celou řadu možností, kde s dětmi trávit čas, ať již v podobě procházek či cílených školkových outdoorových aktivit.

Pobočka mateřské školy a jeslí Jahodnice spadá v rámci klasifikace Maxíkovy jazykové školy do kategorie MaxActive a MaxMini (ostatní: MaxExclusive, MaxClassic). Kategorie MaxActive nabízí klientům školky celou řadu zajímavých výhod – viz níže.

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ MAXÍKOVU MATEŘSKOU ŠKOLU JAHODNICE?

 • Otevírací doba (7.30 – 18.30 h)
 • Unikátní aktivita MaxClever - intenzivní spolupráce s Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání, o.s.
 • Bohaté umělecké a sportovní indoor/outdoor aktivity
 • Pestrý program výletů a akcí v průběhu školního roku (lyžařský kurz, školka v přírodě, prodloužené víkendy pro maminky i tatínky s dětmi apod.)
 • Možnost rozhodovat si o dění ve školce (rodičovské schůzky)
 • Průměrně 6 dětí na 1 učitele
 • Přijímáme děti již od 12 měsíců.
 • Speciální aktivita MaxSmart - intenzivní přípravka na vstup do ZŠ – využití nejmodernějších výukových prvků (PC, interaktivní dotyková tabule využívající špičkové technologie IR)
 • Návaznost ZŠ ve 2 jazykových mutacích ve 2 lokalitách Prahy
 • Výuka v anglickém jazyce, pro děti cizinců možnost výuky v českém jazyce
 • Plně kvalifikovaný personál, vč. rodilých mluvčí a zdravotních sester
 • Laskavý a individuální přístup k dětem
 • Možnost pravidelných konzultací s našimi externími specialisty: pediatr, dětský psycholog, logoped, stomatolog, výživový poradce
 • Skvělá dostupnost
 • Unikátní Max-i-Care systém zabezpečující online vizuální přenos z prostor budovy školky do domova/kanceláře rodiče (v případě většinové preference rodičů)
 • Možnost daňového odpočtu

 

 

Maxíkovy jesličky v Bašti - Jesle Líbeznice Bašť

 

Ve školním roce 2008/2009 otevírají své brány nové jesličky Bašť. V rámci sdílení času, prostor a aktivit nabízejí jesličky svým dětem možnost konfrontovat denní režim společně se staršími dětmi z předškolkové třídy (2 - 3 roky věku) a docílit tím tak efektivnějšího adaptačního procesu a především osvojení si návyků dětí starších. Tento jedinečný benefit nabízíme společně s nízkým počtem dětí na 1 učitele/zdravotní sestru.


NÁŠ CÍL

Maxíkovy jesličky - Jesle Líbeznice Bašť - jsou předškolním zařízením pro děti ve věku od 12 měsíců. Naším cílem je vytvořit pro děti takové prostředí, ve kterém se budou děti cítit přirozeně a budou se zdokonalovat v potřebných dovednostech s ohledem na jejich individualitu.

Kolektiv Maxíkových jesliček - Jeslí Líbeznice Bašť - pomáhá dětem k socializaci, rozvoji komunikace, empatii a celé řady dalších důležitých aspektů. Maxíkovy jesličky – Jesle Líbeznice Bašť - tu jsou pro všechny děti, jejichž rodičům není lhostejná předškolní výchova a vzdělávání. Jesle Líbeznice Bašť jsou jesličkami, které se stávají celospolečenským místem, kde dětem předáváme elementární dovednosti a rozvíjíme ho po všech stránkách, učíme ho základním sociálním a hygienickým návykům. Využíváme dětské přirozené zvídavosti k získávání nových poznatků ve formě her, písniček, knížek atd.

Cílem Maxíkových jesliček – Jeslí Líbeznice Bašť - je rovněž prostřednictvím hry a zábavy docílit vytvoření zcela přirozeného prostředí, ve kterém se dítě bude cítit dobře a bude tak moci rozvíjet svou jedinečnou osobnost.

Důraz je kladen i na dostatek pohybu, což umožňuje krásné prostředí funkcionalistické budovy, k níž patří i velká zahrádka a přilehlý park. Klid a příjemnou atmosféru podtrhuje minimální frekvence dopravních prostředků.

Výběr personálu je pro nás velmi důležitý. Díky šestiletým zkušenostem v oboru máme v našich řadách zaměstnance, kteří disponují nejen příslušným vzděláním, ale i bohatou praxí doplněnou o celou řadu kurzů či seminářů. Další vzdělávání našich zaměstnanců podporujeme. Velmi přínosná je spolupráce s Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání, o.s. Více informací o tomto projektu naleznete zde >>


PROČ PRÁVĚ MAXÍKOVY JESLE PRAHA?

 • O děti pečuje kvalifikovaný a zkušený personál.
 • Individuální, citlivý a laskavý přístup ke každému dítěti.
 • Spolupracujeme s dětským lékařem, který dohlíží na správný rozvoj dětí.
 • Možnost přechodu dětí do jazykové školky ve stejném prostředí s návazností na ZŠ.

PROGRAM JESLIČEK V PRAZE:

7.30 – 8.30 Příchod dětí

8.30 – 9.00 Snídaně, lehká rozcvička

9.00 – 10.00 Hra s ostatními

10.00 – 10.30 Svačinka

10.30 – 11.30 pobyt na zahradě, procházka

11.30 – 12.00 oběd

12.00 – 13.00 odchod některých dětí

12.00 – 14.30 odpolední odpočinek, pohádky

14.30 – 15.00 svačinka

15.00 – 18.00 pobyt na zahradě, procházka

Poznámka k programu jesliček: program může být změněn v závislosti na počtu dětí, věkovém složení a ročním období. Program jesliček plně zohledňuje věk dítěte a jeho individuální potřeby.


ČASTÉ DOTAZY

Jaká je otevírací doba?
Otevírací doba je flexibilně přizpůsobována potřebám rodičů. V současné době je otevírací doba 7.30 – 13.00 h. V případě dřívějšího otevření či prodloužení otevírací doby jsme schopni rodičům vyjít vstříc nejpozději do 1 týdne od vznesení požadavku.

Jakou intenzitu docházky zvolit?
Doporučujeme, pokud maminka není plně zaneprázdněná, zvolit mírnější docházkový režim – 2x – 4x týdně.

Jak jsou děti v jesličkách rozděleny?
V Maxíkově jesličkách jsou děti v rámci třídy rozděleny do heterogenních skupin, které respektují zájem a potřebu dítěte s ohledem na věk, znalosti, adaptaci, motoriku atd. Jednou z priorit samozřejmě zůstává i dostatek prostoru pro personál, aby zvládl věnovat dostatek pozornosti a péče každému dítěti.

Jak je to s angličtinou?
O této velmi zásadní otázce vždy ponejprv hovoříme s rodiči. Je třeba, aby se dítě na nové prostředí plně adaptovalo. V okamžiku možného seznamování dítěte s prvními anglickými slovíčky plně respektujeme jeho přirozený vývoj. Anglofonní prostředí samo o sobě evokuje dítěti velmi citlivou a přirozenou formou něco nového a dítě toto přijímá. Verbální část komunikace v tomto věku tvoří jen malý zlomek komunikace celkové. Vždy záleží na mimice, gestikulaci, intonaci, kontextu atd. Z tohoto důvodu je možné přijímat i děti, jejichž rodnou řečí je jiný jazyk než čeština či angličtina.

Ráda bych v prvních dnech s dítětem v jesličkách zůstala. Je to možné?
Tuto alternativu doporučujeme. Je ovšem třeba brát v potaz i zájmy ostatních dětí a hlavně adaptační proces nově příchozího dítěte. Adaptační proces bude probíhat o to rychleji a efektivněji, pokud dítě při příchodu do jesliček „ztratí“ vazbu na maminku či tatínka, byť na krátký časový úsek. Jedná se o poměrně krátkodobý proces. Naše paní učitelky mají v této oblasti plno zkušeností a tak všem rodičům můžeme zaručit maximálně asertivní přístup ke každému jedinci. O průběhu adaptačního procesu či docházky samotné pak jsou rodiče zpravováni každý den našimi učiteli při příchodu a odchodu dítěte do/ze školky. Aktuální informovanost tak pomůže rodičům 100% naplnit jejich očekávání.


ZÁVĚREM

Vážené maminky, tatínkové. Máte zájem o nezávaznou prohlídku jesliček či školky? Rádi byste si v rámci „zkouškového dopoledne zdarma“ vyzkoušeli, jak Vaše dítě na nové prostředí reaguje? Zajímají Vás podrobnosti ohledně možné docházky? Vyplňte prosím nezávazný kontaktní formulář a my se Vám ozveme zpět

 

Soukromá školka Praha - Bašt

Maxíkova soukromá školka Bašť byla zprovozněna dne 18. srpna 2008. Tato školka se nachází nedaleko obce Líbeznice, a to v novém rezidenčním komplexu Nová Bašť společnosti Central Group, a.s.

HLAVNÍ VÝHODY

Naše školka disponuje výbornou lokací a dostupností, a to ze všech směrů na straně jedné, na straně druhé pak vhodné umístění školky pro děti znamená možnost být v klidném a příjemném prostředí rodinné vilky s vlastní zahrádkou, na které mají děti pískoviště a celou řadu dalších hraček. V květnu 2009 bylo dokončeno krásné multifunkční hřiště v bezprostřední blízkosti školky.

 

 

Náš cíl školka

Naším hlavním cílem je stimulovat u dětí poznávání věcí nových, vlastní soběstačnost a seberealizaci, sebedůvěru, vzájemný respekt a lásku. Ve vzdělávání aplikujeme přístup založený na potřebách jednotlivých dětí s cílem povzbudit aktivní učení a rozvoj dítěte a posílit tak jeho potenciál tam, kde by dítě svůj intelekt a aktivity rozvíjet mělo.

Základním rysem takového přístupu je především snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti, o utváření vztahu ke světu pomocí sil myšlení, cítění a vůle. Klademe značný důraz na pěstování humanity, tolerance a respektu vůči druhým. Významnou pomoc ve výchovném a vzdělávacím procesu poskytují naše jazykové školky jako prostředí, v němž začíná rozvoj osobnostních rysů a kde jej lze efektivně a prospěšně ovlivnit.

V procesu předškolního vzdělávání klademe důraz na spontánní sociální učení. Je to forma přirozené nápodoby vzorů chování a činností v průběhu celého dne.

 1. Základní vzdělávací cíle
 2. JESLE (děti ve věku 12 – 24 měsíců)
 3. ŠKOLKA (děti ve věku 2 – 3 roky)
 4. ŠKOLKA (děti ve věku 3 – 4,5 let)
 5. ŠKOLKA (děti ve věku 4,5 – 6 let)

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

 1. Rozvoj pohybových schopností;
 2. Zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky;
 3. Rozvoj a užívání všech smyslů;
 4. Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví;
 5. Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu;
 6. Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti;
 7. Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu;
 8. Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních);
 9. Rozvoj tvořivosti;
 10. Spontánní hra.

JESLE (DĚTI VE VĚKU 12 – 24 MĚSÍCŮ):

 1. Stimulujeme psychomotorický vývoj dětí;
 2. Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku(pohyb, kreslení,…);
 3. Podporujeme pohyb (molitanová sestava, trampolína, cvičení s hudbou);
 4. Čtením pohádek, obrázkových knížek pro nejmenší, říkadel rozvíjíme komunikační dovednosti dětí;
 5. Pravidelné střídání aktivit během dne (hraní, spánek, čas jídla, procházky, čas strávený na hřišti).

ŠKOLKA (DĚTI VE VĚKU 2 – 3 ROKY):

 1. Podporujeme rozvoj dětí po stránce senzomotorické;
 2. Pravidelný denní program v AJ;
 3. Tématická výuka pomocí hudby a pohybu (Circle Time);
 4. Prohlížení knížek, skládání puzzle, kreslení a malování x pobyt na hřišti;
 5. Vedeme děti k osvojení každodenních sociálních návyků;
 6. Společná hra dětí v kolektivu, sdílení hraček;
 7. Vedeme děti k samostatnosti.

ŠKOLKA (DĚTI VE VĚKU 3 – 4,5 LET):

Kurikulum pro malé předškoláky je pojato tematicky. Každý týden je určité téma, podle kterého se děti učí. Dítě se naučí:
 1. Znát své jméno;
 2. Zpívat písně, rytmicky tleskat;
 3. Poznávat barvy;
 4. Poznávat základní tvary;
 5. Počítat do 10;
 6. Znát jména rodinných příslušníků (maminka, tatínek, sestřička, bratříček, atd.);
 7. Znát názvy běžných pokrmů;
 8. Znát názvy částí oblečení;
 9. Znát názvy věcí v domě - pokoje, nábytek, atd.;
 10. Rozeznat různá domácí a divoká zvířata a zvuky, které vydávají;
 11. Poznávat věci kolem sebe, např.strom, tráva, slunce, atd.;
 12. Používat pastelky;
 13. Používat nůžky pro věku odpovídající tvary ke stříhání;
 14. Správně držet pero či tužku;
 15. Používat lepidlo;
 16. Preference ruky: pravá/levá;
 17. Uchopení, zvedání a pokládání předmětů;
 18. Naučit se prosím, děkuji, dovolte, promiň;
 19. Chytat balón;
 20. Běhání, přeskakování, skákání, honit se, atd.;
 21. Kopat do míče;
 22. Obléci se s minimální pomocí učitele. (Sundat a obout si papuče, svléci bundu, sundat čepici);
 23. Před jídlem a po toaletě mít hygienické návyky jako je mytí rukou.

ŠKOLKA (DĚTI VE VĚKU 4,5 – 6 LET):

Kurikulum pro předškoláky je pojato také tematicky. Témata jsou zaměřena však více na předškolní výchovu a přípravu na vstup do základní školy. Dítě se naučí:
 1. Začlenit se do sociální skupiny;
 2. Zapojovat se do skupinových aktivit;
 3. Trénovat pozitivní vztahy k ostatním;
 4. Spolupráce s ostatními, řešení konfliktů;
 5. Schopnost učit se a poznávat nové věci ve svém okolí;
 6. Rozvinout základy hrubé a jemné motoriky;
 7. Trpělivosti při náročnějších výtvarných činností;
 8. Používat různé materiály;
 9. Dále si osvojovat používání a správné držení pera či tužky;
 10. První náznaky psaní;
 11. Využívat svoje tělo při sportovních aktivitách;
 12. Používat vlastní síly;
 13. Poznávat soutěžení, výhru a prohru;
 14. Upevnit základní hygienické návyky;
 15. Zdokonalit sebeobslužnou činnost při oblékání, mytí a při jídle.

 

 

Ahoj holčičky a kluci,

vítáme vás v naší "čertovské školce". Na čertíky si hrajeme rádi a na fotce vám máváme jako malí čertíci, za které jsme se přestrojili na Den dětí.

Naše školička je hrozně fajn. Kromě toho, že si tady hrajeme, učí nás tety nové zajímavé věci. Moc rádi chodíme ven - máme tady úúúúžasnou trampolínu, na které bychom skákali od rána do večera. Na zahradě máme pískoviště, prolézačky a ze všeho nejvíc nás baví závody na motorkách. Uvnitř školky je to také prima - holky nejčastěji vaří dobrůtky ve své kuchyňce a když se něco porouchá, vezmou kluci nářadí a závadu "opraví".Společně vozíme panenky v kočárcích, chodíme nakupovat nebo závodíme s auty, skládáme puzzle a stavíme vysokánské věže z obřích kostek, které potom s velkým křikem bouráme. Skoro každý den něco malujeme, stříháme nebo modelujeme. Když se tety nedívaly, povedlo se nám pomalovat i zdi. Moc se jim to nelíbilo, ale dlouho se na nás nezlobily. Nikomu to neříkejte, ale ony se tety ani moc zlobit neumějí. Každý týden za námi chodí teta Lucka, se kterou tancujeme a cvičíme. Někdy to trochu pleteme, ale je to švanda. Skoro všichni už umíme kotrmelec, i když je někdy trošku našišato. A ve čtvrtek mají někteří z nás angličtinu s paní učitelkou z jazykové školy Rybička. Taky se učíme básničky a písničky, hrajeme na různé hudební nástroje a vůbec se tu nenudíme.

Chcete tu být s námi? Když vaši rodiče napíšou mail nebo zavolají tetám ředitelkám Katce a Markétě, povědí jim všechno, co potřebují dospěláci vědět.

Těšíme se na vás.

Děti ze Školičky Čertův vršek

 

Aktivity školky pro děti

PODPORUJÍCÍ INTELEKTOVÉ SCHOPNOSTI DĚTÍ


 • MaxClever - tato aktivita využívá soubor technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení intelektových schopností u dětí v předškolním věku. Tento v ČR unikátní program vznikl na základě dlouhodobé a intenzivní spolupráce s Dětskou Mensou ČR a Centrem Nadání, o.s. (vedoucí subjekty v oboru předškolní výchovy a vzdělávání v ČR sdružující osoby s nadprůměrnou inteligencí).
   
 • Výuka českého jazyka - (pro děti ze smíšených rodin, příp. cizinců) – v rámci této aktivity spojíme nenásilnou formu výuky se zábavou ve formě např. pohádek, omalovánek, her i výukové části. Díky individuálnímu přístupu usnadníme dítěti přivlastnění si základních komunikačních forem.
   

UMĚLECKÉ AKTIVITY


 • Výtvarný kroužek - rozvíjí kreativitu a fantazii dětí. Děti se v něm postupně seznámí s nejrůznějšími výtvarnými technikami.
   
 • Hudební a taneční kroužek – děti v rámci hudebního a tanečního kroužku získávají první pohybové a rytmické znalosti. Cílem této aktivity je rozvoj zpěvu a základních tanečních prvků; děti se rovněž učí nové písně.
   
 • Keramika - dětem v rámci keramického kroužku nabízíme první tvořivé doteky s keramickou hlínou, rozvíjení motoriky a prostorového výtvarného vnímání. Děti navštěvují výstavy a vystavují vlastní práce.
   
 • Hra na flétnu - je pro děti zábavným a lékaři často doporučovaným koníčkem při dechových potížích, navíc pozitivně působí na motoriku prstů. S notami se děti seznámí nenásilnou a hravou formou.
   

SPORTOVNÍ AKTIVITY


 • Sportovní a pohybový blok - posiluje motorické dovednosti dětí pomocí cílených týmových i individuálních her. Při výběru sportovních aktivit vycházíme z věku a šikovnosti dětí (jedná se o celoroční outdoorovou aktivitu, která se v případě strahovské pobočky koná ve vyhřívané hale s pískem).
   
 • Hippoterapie (jízda na koni) - má pozitivní vliv na psychiku dítěte. Hippoterapie je léčebná metoda, která pomáhá dětem s poruchami učení a hyperaktivitou.
   
 • Plavání – nejvýznamnější předností této velmi oblíbené aktivity je pozitivní efekt na imunitní systém. Cílem kurzu plavání je vést děti k otužování a trénovat jejich vytrvalost. V rámci kurzu se děti postupně seznámí např. s: různými cvičeními a protaženími před plaváním, aklimatizací na vodní prostředí, polohováním ve vodě, abecedou potápění, relaxací po koupání apod.
   
 • Saunování – lékaři velmi doporučovaná aktivita zejména v kombinaci s pravidelnými návštěvami solné jeskyně vede k cílenému posilování imunity dětí. Otužování dětí probíhá ve speciálně vyhřáté sauně (ve výšce 90 cm nad zemí činí teplota max. 60 – 65 stupňů Celsia), která svými hygienickými a fyziologickými parametry odpovídá potřebám dětí předškolního věku.
   
 • Pobyt v solné jeskyni - je velice dobrý pro zdravotní prevenci, relaxaci a odpočinek. Díky unikátnímu mikroklimatu vynahradí několikadenní pobyt u moře. Působí proti nemocem jako je astma a alergie. Příznivě povzbuzuje imunitní systém.
   
 • Atletická průprava – průpravná cvičení a hry, jejichž cílem je děti naučit správným pohybovým návykům, případně jim poskytnout atletickou průpravu, na kterou se dá bez problémů navázat.
   
 • Jóga - je zaměřena na rozvoj psychické a fyzické kondice. Upravuje správné držení těla a učí děti správnému dýchání. Pozitivně také ovlivňuje imunitní systém.
   
 • Gymnastika – základní dovednostní cvičení mají za cíl dát dětem potřebný pohyb během celého roku. Ideální pro následnou profesionální gymnastickou přípravku.
   
 • Fotbal - u dětí rozvíjí základy sportovních dovedností, zvyšuje fyzickou zdatnost a odolnost, učí je respektovat pravidla hry, prožívat radost z pohybu a kontaktu s kamarády.
   
 • Tenisový kroužek - hlavním cílem je všestranný rozvoj pohybových dovedností a získání základní tenisové techniky (dobrovolná aktivita nad rámec standardních služeb).
   
 • Golfový kroužek - představí dětem pravidla golfu, golfovou etiketu a vybavení hráče. Pod vedením trenéra získají základní herní dovednosti (dobrovolná aktivita nad rámec standardních služeb).
   

AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLÁKY


 • MaxSmart - příprava dětí do základní školy - klade důraz na všeobecný přehled, rozvoj slovní zásoby, logiky, procvičování paměti, základní číslovky, abecedy, atd. Tato aktivita probíhá pouze v určitém období na konci školního roku a během letních prázdnin.
   


POZNÁMKA K AKTIVITÁM ŠKOLKY:

 • Většina aktivit je vedena profesionálními instruktory.
 • Bezpečnost dětí je zajištěna odborným dozorem.
 • Většina potřebných pomůcek pro výkon aktivit je dětem k dispozici.
 • Pro výběr aktivit je rodič povinen konzultovat zdravotní stav dítěte se svým lékařem a respektovat jeho doporučení; jedná se zejm. o aktivity plavání a saunování.
 • Tenisový a golfový kroužek je placen nad rámec ostatních aktivit.
 • Změna počtu/struktury aktivit (dle pobočky, v závislosti na ročním období apod.) vyhrazena.

 


Bilingvní soukromá školka a jesle Monty, rodinného typu 
s návazností na ZŠ, fungující podle osvědčené 
výchovné metody Monty®, ceněné renomovanými 
dětskými psychology.

Vedení Monty Praha zajišťuje partnerská 
dvojice Regína a Martin. Své organizační a
tvůrčí schopnosti využívají při smysluplné práci.Spolupracovníky si pečlivě vybírají z řad 
profesionálů, mají odpovídající vzdělání 
v oboru předškolního vzdělávání a s výukou dětí 
v tomto věku mají dlouholeté zkušenosti. Podle 
potřeb postupně rozšiřují své řady o další kolegy. Velice dbají na kvalitní vzdělání zaměstnanců, kteří procházejí pravidelnými školeními a doplňkovými kurzy. Vysoce kvalifikovaní učitelé, z řad mužů i žen, zajišťují individuální přístup ke každému dítěti. Jeden učitel na max. 5 dětí garantuje plné bezpečí dětí a kvalitu jazykové přípravy. Rodilí mluvčí se dětem věnují po celý den.

 

 

Školka Mašinka

Jsme předškolní výchovně vzdělávací zařízení pro děti od 2,5 do 7 let. Nabízíme vašim dětem a vám společnou cestu, na které nás čeká hra, radost, poznávání a rozvoj.

V přátelské a bezpečné atmosféře motivujeme děti k poznávání, zdravému prosazení, učíme je respektu ke druhým i k sobě.

Proč nastoupit a jet Mašinkou?

 • Individuální přístup – 1 učitelka na 6 dětí
 • Rodilý mluvčí (AJ) – 2 dopoledne v týdnu
 • Program Začít spolu (Step by step), prvky Montessori
 • Propracovaný a poutavý vzdělávací plán
 • Nadstandardně vedená hudební, dramatická a výtvarná výchova
 • Denní výuka anglického jazyka
 • Luxusní vila se zahradou
 • Noční provoz
 • Hlídání dětí od 2 do 8 let
 • Velký výběr zájmových aktivit i pro veřejnost
 • Vlastní keramická pec

Narozeninové oslavy pro všechny

Vzdělávání se školkou Mašinkou (email)

 

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Novostrašnická 1203/27, Praha 10

 

 


 

O ŠKOLCE NESSIE

Anglická mateřská škola Nessie v Praze, je otevřena dětem od 2 do 6 let. Program anglické školky Nessie je založen na britských osnovách (National Curriculum of England).
Školka Nessie je určena dětem všech národností i bez znalosti anglického jazyka. Během našeho programu se děti naučí cizímu jazyku přirozenou a zábavnou formou.

Současně nabízíme (pro třídy Nursery až Year 1) rozmanitý a bohatý mimoškolní program v angličtině fungující formou školních výletů a odpoledních zájmových kroužků.

Po ukončení mateřské školy mohou děti pokračovat v naší mezinárodní škole Park Lane International School.


Naše školka Vám nabízí výběr ze dvou poboček.

Pobočka v Praze 5 sídlí v prostorné vile se zahradou, v klidné rezidenční vilové čtvrti v ulici Nad Bertramkou, několik minut od stanice metra Anděl. Vila slouží výhradně k provozu naší anglické školky.

Pobočka v Praze 6 sídlí v prostorné secesní školní budově se zahradou a hřištěm v klidné čtvrti Střešovice, v ulici Norbertov. Součástí kampusu je i hřiště pro děti z naší mateřské školy a velké sportovní hřiště.

Na přání zajišťujeme dopravu dětí do školky a zpět školním mikrobusem.

Naši učitelé pocházejí převážně z Velké Británie, USA a z České republiky. Všichni lektoři mají odpovídající pedagogické vysokoškolské vzdělání a zkušenost s výukou v mezinárodních školkách po celém světě.

Ve třídách připadá na jednoho učitele maximálně 7 dětí.

Těšíme se na setkání s Vámi, v případě zájmu o další informace nás neváhejte