lesni skolka

 

Lesní / přírodní škola

Vznik
První pokusy o realizaci výuky kompletně v přírodě probíhaly na počátku 20. století ve Velké Británii. V 50. letech vznikla první lesní mateřská škola v Dánsku, od roku 1968 existují lesní MŠ v Německu. V ČR provozoval od roku 1926 přírodní školu (tzv. Dětskou farmu na Libeňském ostrově v Praze) Eduard Štorch – v r. 1930 ji ovšem úřady zakázaly. Nyní se u nás pomalu začínají prosazovat lesní školky, ale protože tee-pee ani jurta nesplňují hygienické požadavky na podobu školského zařízení, vznikají u nás zatím lesní školky v podobě různých klubů a bez nároků na dotace.

Podoba výuky
Výuka probíhá za každého počasí a po celý rok v přírodě. Zázemím bývá jurta, tee-pee nebo maringotka, ale převážnou část dne děti pobývají venku. Cílem je jednak utváření vztahu k přírodě a druhak zdravý životní styl (otužilost, předcházení alergiím apod.)

V ČR v tuto chvíli zřejmě neexistuje přírodní základní škola, „jen“ řada lesních školek. V Praze 8 existuje od r. 1993 soukromé reálné gymnázium Přírodní škola.

Seznam lesních školek v ČR:
Dětský klub Šárynka
Klub v Pejškově
Dětský dopolední klub lesníček, Toulcův dvůr – první lesní školka experimentálně povolená MŠMT
Mateřské centrum a dopolední školička v Podolí u Bouzova (zatím jen v pondělky)
Za bukem - lesní MŠ u Pardubic
daisyclub.cz  – lesní třída v Pardubicích na Slovanech